Select Language:


Log In Email

Notice & Events

रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

2076/5/18

शैक्षिक  शत्र  २०७६/०७७ मा+२ तह अन्तरगत कक्षा ११ मा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नाम दर्ता (Registration)  गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी फाराम भर्नको लागि सूचित गरिन्छ । तोकिएको समय भित्र फाराम नभरी छुट हुन गएमा विद्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुुनुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा विद्यालय  प्रशासन जिम्मेवार हुने  छैन ।
विलम्ब रहित  फाराम भर्ने अन्तिम मितिः २०७६ असोज  १७ गते सम्म ।
अन्य जानकारीका लागि विद्यालय प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Back to top