Notice & Events

​नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

2079/12/15


१२ पटक माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रीय शिल्डद्वारा पुरस्कृत यस ऐश्वर्य विद्या निकेतन मा.वि.मा
शैक्षिक सत्र २०८० का लागि सीमित संख्यामा नया“ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ ।

Back to top